Steun ons

Steun ons

Voor de uitvoering van de projecten heeft Stichting Welzijn Projecten Indonesie (kortweg SWPI) geld nodig en wil niet alleen afhankelijk zijn van vaste financiers. U kunt bijvoorbeeld geven via een gift, een periodieke schenking, of een nalatenschap.
Het gaat niet alleen om grote bedragen, elke donatie is welkom. Heeft u een speciale reden om te geven en u laat het ons weten, dan zullen wij daar extra aandacht aan geven en rekening mee houden.

Schenkingsrecht en Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI)

Op 19 juli 2006 heeft de stichting van de Belastingdienst, Oost-Brabant, kantoor ’s Hertogenbosch een brief d.d. 17-07-06 ontvangen waarin zij de stichting aanmerkt als een instelling zoals bedoeld in art.32, lid 1, onderdeel 3 en artikel 33, lid 1, onderdeel 4 Successiewet 1956.

Bij deze geniet de instelling enige fiscale tegemoetkomingen zoals een vrijstelling voor het schenkings- en successierecht.

Giften welke worden gedaan aan de instelling als bedoeld in artikel art.32, lid 1, onderdeel 3 en artikel 33, lid 1, onderdeel 4 Successiewet 1956 zijn ingevolge artikel 6.32 tot en met 6.39 Wet IB 2001 onder voorwaarden aftrekbaar in de inkomstenbelasting en ingevolge artikel 16 wet op de vennootschapsbelasting 1969 aftrekbaar in de vennootschapsbelasting

Voor 2007 is de oude regeling nog van kracht

Wijziging regeling ANBI,

Per 1 januari 2008 is de stichting wederom door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde Instelling.

Vanaf 1 januari 2008 kunnen instellingen, bedrijven en particulieren alleen nog gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen als de instelling zo een beschikking heeft. Het gaat om de volgende voordelen:

– Een ANBI kan een vrijstelling van schenkings- of successierecht krijgen voor schenkingen en erfenissen die zij ontvangt.

– Particulieren kunnen een giftenaftrek krijgen voor de inkomstenbelasting aan een ANBI.Dit geldt ook voor bedrijven voor de vennootschapbelasting

Wijziging regeling ANBI  per 1 januari 2010

zie www.belastingdienst.nl

´nieuwe regels schenk- en erfbelasting´

De stichting is wederom aaangemerkt als Algemeen Nut  Beoogde Instelling

Op basis van een ‘bedrijfsbezoek’ juni 2011 is de stichting per brief d.d 15 juni 2011 kenmerk 8159.94.588 wederom aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

IBAN: NL 27 INGB 0000 945866
BIC  : INGBNL 2A
Kamer van Koophandel 24381865

 

 

terug naar boven