Home

Stichting Welzijn Projecten Indonesië

Stichting Welzijn Projecten Indonesië (kortweg SWPI) heeft ten doel het verlenen van directe hulp aan de hulpbehoevende mens in Indonesië in de ruimste zin van het woord.

De stichting heeft geen winstoogmerk en geen religieuze of politieke voorkeur.
Zorg, educatie, opvang en begeleiding van mensen kan alleen en moet plaatsvinden met inzet vanuit de Indonesische hulpvrager, gedacht kan worden aan: ‘wat is de (financiële) inbreng van de hulpvrager’.

 

 

 

 

 

 

terug naar boven