Bandung Cimande, Sint helpt kind voedselprogramma

Bandung Cimande, Sint helpt kind voedselprogramma

Sint helpt Kind

´Voedselprogramma voor kinderen tot 2 jaar in Cimande, Indonesië´,

 Achtergrondinformatie (zie fotolink)

In mei 2004 hebben twee volunteers – Joost en Ellen Struijcken – van der Borg – hun banen opgezegd in Nederland en zijn via Voluntary Service Overseas vertrokken naar Indonesië. Joost is werkzaam in Bogor, Cimande bij een ecologisch centrum (RMI- Kampung Pending) welke een tweeledig doel heeft. In de eerste plaats werkt het centrum aan het behoud van het milieu en de bewustwording hiervan bij de Indonesische bevolking, de organisatie heeft een educatiecentrum opgezet midden in een nationaal park. Het andere doel is, de mensen uit de omliggende desa’s (kleine dorpsgemeenschappen) dit centrum zelf gaan runnen en wel op die wijze dat dit voor hen inkomensgenererend wordt ter verbetering van hun inkomenspositie, die momenteel erg slecht is. Joost helpt de mensen uit de desa’s met het beheer van de faciliteiten en helpt mee met het professionaliseren van de organisatie.

Ellen is werkzaam als reizende logopedist waarbij ze workshops verzorgt op scholen, ziekenhuizen, revalidatiecentra en klinieken. Het zijn over het algemeen 2 weekse training reizen op Java, Sumatra, Bali, Kalimantan en Sulawesi

In de desa’s waar Joost werkzaam is overlijden regelmatig baby’s. Na navraag te hebben gedaan bij de pos yandu (het lokale gezondheidscentrum in de desa), blijkt dat veel ouders de kinderen onvoldoende gevarieerde, gezonde voeding geven, simpelweg omdat daar geen geld voor is. Daarnaast speelt ook een rol het feit dat er onvoldoende informatie is wat nu echt gezonde voeding is.

Uit verschillende bronnen blijkt ondervoeding een grote rol te spelen in kindersterfte; net als het ontstaan van handicaps. Met deze informatie in handen zijn de volunteers een inzamelingsactie in december 2005 begonnen onder familie en vrienden in Nederland. De actie had als doel geld in te zamelen om de kinderen in Cimande tot 2 jaar extra voedingssupplementen te kunnen geven.

Ook wilden ze een voorlichtingscampagne opzetten (brochures, posters, workshop), met als doel duidelijk te maken wat gezonde voeding is, waarom het nodig is en tevens mee te denken hoe ze dit op een zo goedkoop mogelijke manier zelf kunnen verbouwen/verkrijgen (volkstuintjes opzetten / kookgroepen etc.). Op deze wijze zal het project niet eindigen na twee jaar, maar langer worden voortgezet.

De inzamelingsactie heeft de vorm van een veiling aangenomen. Joost en Ellen hebben spullen aangeschaft (zoals kleden, beelden, oude munten) en hebben tevens hun eigen diensten aangeboden voor als ze weer in Nederland zijn (zoals etentjes, babysitten, ´werken´). In totaal zijn 60 producten onder de hamer gegaan, wat gezamenlijk met de giften een bedrag van 3250, – op heeft geleverd. De onkosten van de aangeschafte producten en diensten zijn / worden in zijn geheel betaald door Joost en Ellen zelf.   

Stichting Welzijn Projecten Indonesië (SWPI) heeft bij Cordaid een verzoek ingediend om dit project financieel te ondersteunen met als resultaat dat Cordaid een bedrag van € 3100,= beschikbaar heeft gesteld. 

Doelen

Dit project – met als looptijd februari 2006 tot april 2008 – heeft een drietal doelen:

1. 65 kinderen uit arme gezinnen (die dit aan kunnen tonen met een ‘armenbrief’= surat miskin) krijgen tot hun tweede levensjaar ondersteunende voedingssupplementen welke noodzakelijk zijn om zich normaal te kunnen ontwikkelen.

2. (een van) de ouders van de kinderen die in aanmerking komen voor de voedingssupplementen heeft/hebben deelgenomen aan de workshops welke 4-maandelijks plaatsvinden

3. Samen met de naast betrokkenen van dit project (pos yandu, RMI-Kampung Pending, mensen uit de desa, de lokale overheid en de volunteers) is gekeken hoe het project meer continuïteit kan verwerven (kookgroepen, volkstuintjes etc).

Stappenplan

Het stappenplan bestaat uit een drietal grote stappen en zijn weer uitgesplitst in kleine stapjes.  

1. Vaststellen programma in meer operationele stappen

Om dit programma in meer operationele stappen te kunnen uitwerken zijn een aantal bijeenkomsten nodig met de betrokkenen (RMI – Kampung Pending, Pos yandu, lokale overheid, mensen uit de desa en de volunteers).

2. Voorbereiding uitvoering

Tijdens deze stap zullen voorbereidingen worden getroffen voor de afspraken die gemaakt zijn tijdens de eerste stap, met andere woorden het actieplan zal worden uitgevoerd.

3.  Implementatie programma

Monitoren en evaluatie

De monitoren en evaluatie zal in eerste instantie in gezamenlijkheid met de volunteers worden gedaan. Na hun vertrek in juli 2006, zal de verantwoordelijkheid liggen bij de betrokkenen, maar vooral bij RMI – Kampung Pending.

1. Alle betrokkenen zullen maandelijks bij elkaar blijven komen om de voortgang, de moeilijkheden en de ideeën te bespreken over dit project

2. De volunteers zullen in juni een rapport schrijven over de voortgang van het project.

3. De volunteers (na juli 2006) en Stichting Welzijn Projecten Indonesië worden op de hoogte gehouden middels mailcontact over het verloop van het project door een   andere bevriende volunteer die zich erg betrokken voelt bij het project.

Eind evaluatie project ´Sint helpt kind´  

Project 417/10137 A sub 69 

Hieronder volgt de rapportage van het project `Sint helpt Kind; voedselprogramma voor kinderen tot 2 jaar in Cimande, Indonesië. De rapportage is geschreven aan de hand van de door en tbv Cordaid verstrekte punten op basis van de verslaglegging van Kampung Pending en de monitoring van Mike Bonke (volunteer Voluntairy Service Overseas, VSO) en Stichting Welzijn Projecten Indonesië (SWPI). Na het vertrek van de initiatiefnemers naar Nederland doet Mike Bonke,  – VSO volunteer welke woonachtig is in Bogor – de inhoudelijk en financiële monitoring. Vanaf het begin af aan is hij bij het project betrokken, waardoor hij een goede band heeft opgebouwd met alle betrokkenen. 

1. Informatie over het project in het Zuiden 

Achtergrondinformatie

In mei 2004 hebben twee volunteers – Joost en Ellen Struijcken-van der Borg – hun banen opgezegd in Nederland en zijn via Voluntary Service Overseas vertrokken naar Indonesië. Joost werd geplaatst in Bogor, Cimande bij een ecologisch centrum (RMI- Kampung Pending) welke een tweeledig doel heeft. In de eerste plaats werkt het centrum aan het behoud van het milieu en de bewustwording hiervan bij de Indonesische bevolking.

De organisatie heeft een educatiecentrum opgezet midden in een nationaal park. Het andere doel is dat de mensen in de omliggende desa’s (kleine dorpsgemeenschappen) dit centrum zelf gaan runnen en wel op die wijze dat dit voor hun inkomensgenererend wordt. Vanuit de Pos Yandu (het lokale consultatiebureau) kwam de vraag of de volunteers iets konden betekenen wat betreft voeding voor kinderen onder de twee jaar. Dit naar aanleiding van enkele sterftegevallen in deze doelgroep door o.a. gebrek aan gezonde voeding. Na meer navraag te hebben gedaan in de desa, blijkt dat veel ouders de kinderen onvoldoende gevarieerde, gezonde voeding geven, simpelweg omdat daar geen geld voor is. Daarnaast speelt het feit dat er onvoldoende informatie is wat nu echt gezonde voeding is, ook een rol. Uit verschillende bronnen blijkt ondervoeding een grote rol te spelen in kindersterfte; net als het ontstaan van handicaps.

Met deze informatie in handen zijn de volunteers een inzamelingsactie begonnen onder familie en vrienden in Nederland. De actie had als doel geld in te zamelen om de kinderen in Cimande tot 2 jaar extra voedingssupplementen te kunnen geven. Daarnaast wilden ze een voorlichtingscampagne opzetten (brochures, posters, workshops), met als doel duidelijk te maken wat gezonde voeding is en waarom het nodig is. Daarnaast wilden de volunteers kook- en tuingroepen opzetten. Op deze wijze zal het project niet eindigen na twee jaar, maar langer worden voortgezet.

Na deze inzamelingsactie is contact gezocht met Stichting Welzijn Projecten Indonesië (SWPI). De heer John Pattipeilohy was erg enthousiast over de inhoud van het project en heeft een bezoek gebracht aan Cimande. Hier heeft hij een bijeenkomst van de vrouwen in de desa bijgewoond en met verschillende betrokkenen gesproken. Zijn enthousiasme is hierdoor alleen maar vergroot. De SWPI heeft het projectvoorstel ingediend bij Stichting Cordaid.

Doelen

Dit project heeft een viertal doelen:

 1. 65 kinderen uit arme gezinnen (die dit aan kunnen tonen met een ‘armenbrief’= surat miskin) krijgen tot hun tweede levensjaar ondersteunende voeding welke noodzakelijk is om zich normaal te kunnen ontwikkelen
 1. (een van) de ouders van de kinderen die in aanmerking komen voor de voedingssupplementen heeft/hebben deelgenomen aan de workshops over voeding
 1. (een van) de ouders van de kinderen die in aanmerking komen voor de extra voeding heeft/hebben deelgenomen aan de maandelijkse tuingroep en/of kookgroep
 1. Samen met de naast betrokkenen van dit project (pos yandu, RMI-Kampung Pending, mensen uit de desa, de lokale overheid en de volunteers) is gekeken hoe het project meer continuïteit kan verwerven

Doelgroep

Het project richt zich op onderstaande doelgroepen:

 • Kinderen onder de 2 jaar woonachtig in de betreffende desa in Cimande-Bogor, waarvan de ouders een surat miskin (armenbrief) in hun bezit hebben
 • Ouders van kinderen onder de 2 jaar woonachtig in de betreffende desa in Cimande-Bogor, welke een surat miskin (armenbrief) in hun bezit hebben
 • Zwangere vrouwen in de betreffende desa in Cimande-Bogor, welke een surat miskin (armenbrief) in hun bezit hebben
 • (Met uitzondering) kinderen van 2 tot 4 jaar die ziek of ondervoed zijn woonachtig in de betreffende desa in Cimande-Bogor, waarvan de ouders een surat miskin in hun bezit hebben

Vrouwen woonachtig in de desa welke geen surat miskin hebben, niet zwanger zijn of geen kinderen onder de 2 jaar hebben krijgen geen gratis voeding. Wel mogen zij deelnemen aan de trainingen, de tuingroep en de kookgroep.

Activiteiten in het projectland

De activiteiten in het projectland zijn veelzijdig geweest.

 • Verstrekken van lokale voedselpakketten voor kinderen tot de 2 jaar en zwangere vrouwen
 • Geven van training over: gezonde voeding, borstvoeding, hygiëne etc.
 • Opzetten kookgroep waarin de vrouwen uit de desa gezond leren koken voor hun kinderen
 • Opzetten tuingroep waarin de vrouwen uit de desa leren hun eigen groenten te verbouwen.
 • Ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal over gezonde voeding en gerelateerde onderwerpen zoals borstvoeding, kinderziektes etc

Het project is niet geëindigd. De volgende activiteiten staan op de planning / zijn net gestart:

 • Het project wordt uitgezet in een andere desa binnen Cimande, Bogor (voedselverstrekking, kookgroepen, tuingroepen en voorlichtingsbijeenkomsten)
 • Een VSO volunteer (nutritionist) zal gedurende een korte periode advies komen geven aan de medewerkers van Kampung Pending en het lokale consultatie bureau.
 • De maandelijkse voorlichtingsbijeenkomsten zoals deze zijn georganiseerd zullen voortgang vinden met zowel informatie over voeding als over andere belangrijke onderwerpen (seksuele voorlichting, empowerment van vrouwen etc.)

Inbedding in lokale gemeenschap en participatie lokale doelgroep

In samenspraak met Kampung Pending, de 3 volunteers en het lokale consultatiebureau is het projectplan opgesteld met daarin de vier pijlers: gratis voeding verstrekken, kookgroep, tuingroep en voorlichting (middels bijeenkomsten en voorlichtingsmateriaal). De uitvoering van alle activiteiten werd gedaan door vrouwen uit de desa, medewerkers van het consultatiebureau en medewerkers van Kampung Pending. De volunteers zijn alleen ondersteunend geweest. Zo wordt de tuin- en kookgroep gegeven door personen uit de lokale desa en de trainingen door mensen van Kampung Pending. De voedselpakketten worden wekelijks samengesteld door zowel mensen van Kampung Pending, het consultatiebureau als de vrouwen uit de desa. Kampung Pending heeft de coördinerende taak van dit project. Mike Bonke de monitorende taak in Indonesië. Joost en Ellen Struijcken en Stichting Projecten Indonesië monitoren het project vanuit Nederland. 

Lokale middelen

De trainingen en kookgroepen worden gegeven op het terrein van Kampung Pending. Zij stellen gratis hun faciliteiten beschikbaar – zoals ruimtes en computers – en tevens de uren welke het personeel besteed aan dit project.

Daarnaast heeft Kampung Pending een stuk grond van 100 m2 ter beschikking gesteld voor de tuingroep. De vrouwen leren hier onder begeleiding hun eigen gewassen te verbouwen.

De voedselpakketten zoals deze worden samengesteld voor kinderen tot de 2 jaar, bestaan alleen maar uit lokale producten welke worden gekocht op de lokale markt. Daarnaast wordt het geven van borstvoeding gestimuleerd. 

Informatie over gender

Voeding is een “onbeladen” onderwerp waarin iedere vrouw bij de start van het project geïnteresseerd was. Verschillende vrouwen namen deel aan ons project nadat de man hier toestemming voor had gegeven. Het samenkomen van de vrouwen heeft ook een neveneffect gekregen. Informeel werd er gesproken over onderwerpen welke versterkend zijn voor de positie

van de vrouw. Op het moment dat het vertrouwen in elkaar en in de medewerkers van Kampung Pending en het consultatiebureau sterk genoeg was, zijn er een aantal trainingen belegd met als onderwerp: family planning en anticonceptie. Het uitwisselen van informatie samen met het versterken van de eigen kennis, hebben positief bijgedragen aan de positie van de vrouw.   

Resultaten

De resultaten die behaald zijn worden hieronder opgesomd:

 • 87 kinderen onder de 2 jaar / zwangere vrouwen hebben wekelijks een voedselpakket  gekregen met groenten, fruit en proteïnen voor de gehele week gedurende 1 jaar
 • Kindersterfte als gevolg van ondervoeding/verkeerde voeding heeft in de afgelopen periode niet plaatsgevonden
 • Meer dan 90% van de vrouwen bezoekt maandelijks het lokale consultatiebureau (voorheen was dit minder dan 30%)
 • 100% van de kinderen neemt deel aan het vaccinatieprogramma
 • 56 vrouwen hebben deelgenomen aan de kookgroep
 • 2 kinderen hebben extra vitamines ontvangen door het feit dat ze zwak waren
 • 89 vrouwen hebben deelgenomen aan de training over gezonde voeding, borstvoeding, etc.
 • Vóór de start van het project waren er 9 kinderen ondervoed; nu zijn dit er nog maar 2. De ondervoeding van deze twee kinderen wordt veroorzaakt door ziekte.
 • 38 vrouwen hebben deelgenomen aan de tuingroep
 • 100% van de vrouwen geeft aan na de trainingen, kookgroep en tuingroep gezonder te koken voor hun kind.
 • Op initiatief van Kampung Pending en het lokale consultatiebureau is een nieuwe desa binnen Cimande-Bogor benaderd om dit project op te zetten. Vrouwen uit de “getrainde” desa worden betrokken bij het opzetten van dit project.
 • Vrouwen zijn op de hoogte van de voordelen van borstvoeding en de beste wijze waarop borstvoeding kan worden gegeven aan hun kinderen
 • Binnen de groep is er een sfeer van vertrouwen gecreëerd waardoor onderwerpen als anticonceptie kunnen worden besproken. De positie van de vrouw wordt hierdoor versterkt.

2. Financiële informatie 

Als bijlage vindt u de afrekening.

Voor enkele punten – welke anders zijn uitgevallen dan begroot – volgt hieronder een toelichting:

 

 • 1.       Voorlichtingsmateriaal
 • Geen brochures en posters gemaakt. Deze zijn aangeleverd door andere VSO volunteers.
 • De verzendkosten voor de brochures en posters zijn door de VSO volunteers betaald.
 • 2.       Voedingssupplementen
 • Om de voeding wekelijks mee naar huis te nemen is eenmalig een tas aangeschaft. Iedere week wordt de tas ingeleverd, waarna deze gevuld wordt.

3.       Voorbereiding en uitvoering project

 • Om – op het terrein van Kampung Pending – een plaats te creëren waar trainingen gegeven konden worden aan grote groepen is een investering gedaan van € 61,-.
 • 4.       Training
 • Er is meer geïnvesteerd in trainingsmaterialen, doordat zaken visueel gemaakt dienden te worden. Dit doordat niet alle vrouwen konden lezen en schrijven.

5.       Kookgroep

 • Geen receptenboekje gemaakt. Hiertoe is besloten na overleg met het lokale consultatiebureau. Zij gaf aan dat niemand het boek zou lezen, omdat een groep vrouwen niet kan lezen en schrijven en een andere groep er waarschijnlijk geen interesse in zal hebben.
 • Binnen Kampung Pending was onvoldoende kookgerei om de trainingen te geven. De investering is daardoor iets hoger uitgevallen.

3. Bijdragen 

Bijdrage organisatie in Nederland

De SWPI (Stichting Welzijn Projecten Indonesië) is nauw betrokken geweest bij het project. De Stichting heeft een monitorende en meedenkende rol aangenomen. Daarnaast heeft de stichting – in de persoon van de heer John Pattipeilohy – een bezoek gebracht aan het project. Hij heeft tijdens dat bezoek een training bijgewoond en tevens gesproken met diverse betrokkenen. SWPI is de contactpersoon naar Stichting Cordaid.

Bijdrage organisatie in het Zuiden

Kampung Pending heeft in het project een ondersteunende, meedenkende, monitorende, evaluerende en coördinerende rol. Daarnaast stellen zij hun faciliteiten beschikbaar aan het project zoals computers, ruimtes en 100m2 grond om de tuinactiviteiten te ontplooien. De medewerkers van Kampung Pending dragen bij aan het project middels de trainingen die zij geven en de kookgroepen die ze begeleiden.

Bijdrage andere donoren

Middels een ludieke actie hebben de 2 volunteers onder vrienden en familie geld ingezameld. Deze donoren zijn via mailberichten en tevens mondelinge informatie op de hoogte gesteld van de voortgang van het project. Middels deze actie is € 3580,- opgehaald.

4. Draagvlak

De visie van de volunteers (de initiatiefnemers van het project) is dat zonder draagvlak er geen langdurige resultaten worden bereikt. De volunteers hebben vanaf het moment dat de vraag bij hen neergelegd werd zoveel mogelijk spelers in het veld erbij betrokken: de vrouwen in de desa, de medewerkers van Kampung Pending en de medewerkers van het consultatiebureau. Inhoudelijk is het plan vormgegeven door deze partijen.

De uitvoering lag in handen van de medewerkers van het consultatiebureau, Kampung Pending en de vrouwen uit de desa. De volunteers hebben slechts ideeën geopperd en zijn tevens verantwoordelijk geweest voor de informatieverzameling binnen het VSO netwerk. Daarnaast hebben zij de helpende hand geboden indien hen dat werd gevraagd. Door alle partijen te betrekken bij zowel het ontwikkelen van het project als het uitvoeren daarvan was het draagvlak bij alle betrokkenen groot.

Om dit draagvlak ook te creëren bij de vrouwen in de desa heeft een persoon van Kampung Pending, die tevens betrokken was bij het consultatiebureau en woonachtig is in de betreffende desa alle vrouwen op wie dit project betrekking heeft persoonlijk benaderd en hen daarbij uitgenodigd voor de openingsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst (waarop álle vrouwen aanwezig waren die waren uitgenodigd) is het project uiteengezet door een medewerker van Kampung Pending met ondersteuning van het consultatiebureau.

Dit is gedaan aan de hand van veel visuele informatie. Dit gezien het feit dat niet alle vrouwen kunnen lezen en schrijven. Vervolgens konden de vrouwen intekenen als zij deel wilden nemen aan het project. Daarbij konden zij aangeven aan welke onderdelen van het project zij wilden deelnemen. Dit gebeurde massaal.

Kortom, er is zowel draagvlak bij degenen die het project ontwikkelen en uitvoeren als de participanten. 

5. Informatieverschaffing

De financiële bijdrage die Cordaid aan dit project heeft gegeven is meerdere malen op verschillende wijze vermeld:

 • Op de website www.spi.nl
 • Op de website www.ellenjoost.waarbenjij.nu
 • Mondeling via de 3 betrokken volunteers aan bijvoorbeeld Stichting VSO, maar ook aan alle betrokkenen
 • Via berichten naar de individuele sponsoren van het project

foto link:

http://2005swpi.smugmug.com/Kindervoedselprogramma/Sint-helpt-Kind-Bogor-Cimande/15424406_faYmW#1154689018_3dCFL

 

terug naar boven