Beleidsplan

logo

BELEIDSPLAN 2020 – 2023

Stichting Welzijn Projecten Indonesië

Wijnbrugstraat 293

3011 XW Rotterdam

Telefoon:   010 341 6688

Mobiel:  0626166158

Email : 2005swpi@gmail.com

Website : www.swpi.nl

Bankrekening  ING  : NL27 INGB 0000 945866

KvK  24381865

ANBI sinds  17 juli 2006, RSIN fiscaalnummer: 8159.94.588

WIE ZIJN WIJ ALS ORGANISATIE

Stichting Welzijn Projecten Indonesië heeft ten doel het verlenen van directe hulp aan de hulpbehoevende mens, evenals het stimuleren van de ontwikkeling van de revalidatie en zorg aan kinderen en volwassenen en voorts alles wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van het woord.


De stichting heeft geen winstoogmerk en geen religieuze of politieke voorkeur.
Zorg, educatie, opvang en begeleiding van mensen kan alleen en moet plaatsvinden met inzet vanuit de Indonesische hulpvrager, hierbij kan gedacht worden aan ‘wat is de (financiële) inbreng van de hulpvrager’.

WAT DOEN WE

Stichting Welzijn Projecten Indonesië wil haar doelen verwezenlijken onder andere door:

  • Het bieden van ondersteuning aan instellingen in Indonesië, die werkzaam zijn op het gebied van zorg, educatie, opvang en begeleiding; 
  • Het verlenen van kortdurende professionele personele ondersteuning vanuit Nederland, in samenwerking met in Nederland functionerende organisaties; 

het verwerven van fondsen, het uitgeven van boeken en andere periodieken, het in stand houden van een website en andere (wettelijke) middelen, welke voor het gestelde doel bevorderlijk zijn.

GESCHIEDENIS

Stichting Welzijn Projecten Indonesië, kortweg SWPI, bestaat officieel sinds augustus 2005 en heeft in de praktijk al vele bijzondere en kleinschalige welzijn projecten in diverse delen van Indonesië mogen aanpakken. Nieuwe projecten zijn in voorbereiding.

De unieke en pragmatische formule stoelt op het enthousiasme van een klein team vrijwilligers dat wordt aangestuurd door John Pattipeilohy, hij is oprichter en initiatiefnemer van SWPI en hij heeft vooral – dankzij vele Indonesië – reizen en de contacten daar – ervaren hoe belangrijk het is bij ontwikkelingshulp om primair de lokale hulpvragers serieus te nemen en de hulpvragen ook samen met hen tot een uitvoerbaar project te smeden.

ORGANISATIE

SWPI entameert met name projecten die door gesprekken ter plekke samen met lokale hulpvragers en in nauwe samenwerking met hen en/of op hun verzoek tot stand worden gebracht.

De financiële kant wordt door SWPI in goed overleg met de hulpvrager(s) geregeld en beheerd. De (bureau-)kosten van SWPI zijn overigens min of meer te verwaarlozen, want SWPI heeft geen personeel en betaalt ook geen adviseurs. .

Het daadwerkelijk realiseren van de op deze wijze tot stand gekomen projecten leidt ertoe dat kleine projecten een grote uitstraling hebben. Het principe van samen ontwikkelen en samen uitvoeren spreekt de lokale hulpvragers erg aan, ze worden immers serieus genomen, het gaat om hun projecten en niet om projecten van anderen. Het bestuur is op afstand en 1 keer per jaar worden formeel de lopende zaken doorgenomen, het onderlinge contact is regelmatig, de oprichter, voorzitter en uitvoerder van de projecten van SWPI neemt de volledige financiële verantwoordelijkheid

HET BESTUUR,

De  bestuursleden zijn:

John A.G Pattipeilohy, voorzitter en uitvoerder van de projecten,

Mr. Arjen H. Chr. Heere, secretaris, advocaat te Rotterdam,

Mr. Paul M de Haan, penningmeester, fiscalist te Rotterdam,

Dr. Lia van Zuijlen, bestuurder, arts-specialist te Rotterdam,

Het bestuur verricht haar werkzaamheden voor de stichting onbezoldigd.

COMMISIE VAN AANBEVELING,

Dr. N. van Dam, voormalig ambassadeur van Nederland in Indonesië

De heer P Schurink, architect te Rotterdam

Freek Bartels, musical-acteur.

DOELGROEP EN DOELSTELLING

Stichting Welzijn Projecten Indonesië (kortweg SWPI) heeft ten doel het verlenen van directe hulp aan de hulpbehoevende mens in Indonesië in de ruimste zin van het woord, kinderen en ouderen met een lichamelijk als en of geestelijke beperking en wezen

De stichting heeft geen winstoogmerk en geen religieuze of politieke voorkeur.
Zorg, educatie, opvang en begeleiding van mensen kan alleen en moet plaatsvinden met inzet vanuit de Indonesische hulpvrager, gedacht kan worden aan: ‘wat is de (financiële) inbreng van de hulpvrager,  de vraag zal altijd zijn “ Wat heb je zelf gedaan om je positie te verbeteren”

DOELSTELLING tav PROJECT UITVOERING

 ** Jaarlijks onderhouden van de contacten en uitvoeren van de Papayan projecten in Malang bij Bhakti Luhur in Malang. Samen met leidinggevende van de rolstoel werkplaats inkopen doen van metaal, hout, kunstleer, polyether, wielen, banden, kogellagers en gereedschap, zo ook met de leiding gevende van de therapieafdelingen snoezelen en sensorische integratie

** Er voor zorgdragen dat in 2020 het boek Disabled Village Children geschreven door David Werner weer in Bahassa Indonesia onder de titel “Anak-Anak Desa Penyangdang Disabilitas” in herdruk beschikbaar komt zowel in printvorm als op het internet onder de verantwoordelijkheid van Bhakti Luhur Foundation in Malang, in samenwerking met de Amerikaanse uitgever Hesperian Health Guides Foundation, Berkeley California USA, die alle formats gratis hebben verstrekt.

** Het onderhouden van de contacten met de de CSR afdeling van Weda Bay Nickel (WBN) in Jakarta waarvoor SWPI in 2013 een groot cataract oogoperatie programma heeft opgezet ten behoeve van de bevolking van Halmahera, het gebied waar WBN werkzaam is. De beoogde nieuwe projecten liggen op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en voorlichting.

** Het sinds 2011 jaarlijks ondersteunen van de 3 weeshuizen Susteran Bhakti Luhur in Kupang – Timor, de kinderen die er verblijven zijn wees en/of gehandicapt en/of dubbel gehandicapt. Ondersteuning door middel van beschikbaar stellen van melkpoeder Dancow, middelen voor persoonlijke hygiëne van de kinderen zoals zeep en shampoo, tandpasta/borstels, wasmiddelen voor kleding, vloer schoonmaakmiddelen. Zelf inkopen doen en betalen in de winkels.

Susteran Bhakti Luhur in Kupang is een zelfstandige organisatie onder de paraplu van de congregatie ALMA en de Bhakti-Luhur Foundation in Malang

** In december 2019 gestart met ondersteuning van een weeshuis Susteran Bhakti Luhur in ATAMBUA Timor. Deze plaats ligt op de grens met Oost-Timor. Hier verblijven 20 kinderen, het zijn wezen, gehandicapten en meervoudig gehandicapten.

Susteran Bhakti Luhur in Atambua is een zelfstandige organisatie onder de paraplu van de congregatie ALMA en de Bhakti-Luhur Foundation in Malang

** Het helpen van Yayasan Tanpa Batas  ( YTB ) bij het herformuleren van beleidsdoelstelling, waar vroeger de focus lag op HIV-AIDS, voorlichting, scholing, het veldwerk bij de vele prostitutie huizen en laboratorium testen zal de focus gericht moeten worden op andere en bredere gezondheidszorg aspecten.

** In december 2019 het verzoek gekregen van RSOS om te helpen zoeken naar probleem oplossingen voor de ICT

** Contacten onderhouden

SAMENWERKINGSVERBANDEN

Bhakti-Luhur Foundation,  Malang Java

Yayasan Tanpa Batas,  Kupang Timor

Susteran Bhakti-Luhur weeshuizen, Kupang Timor

Susteran Bhakti-Luhur weeshuis, Atambua Timor

Weda Bay Nickel, Jakarta  tbv Halmahera

Rumah Sakit Onkologi Surabaya, (RSOS) Java

Diaspora Indonesië Nederland

BEGROTING EN TOELICHTING

De begroting van de jaarlijkse projecten is afhankelijk van de grote van de dan beschikbare donaties. De reis en verblijfskosten naar en in Indonesië zijn geheel voor rekening van de voorzitter en uitvoerder van de projecten, deze worden zichtbaar gemaakt in de jaarrekening als niet vorderbare lening aan de stichting

Wijnbrugstraat 293,  3011 XW  Rotterdam – W- www.swpi.nl – E- 2005swpi@gmail.com – Bank ING  NL27INGB0000945866