Archief Surabaya, Ruma Sakit Onkologi

Archief Surabaya, Rumah Sakit Onkologi

Ario Djatmiko arts, medisch directeur en oprichter van de kliniek in Surabaya, stuurt al vele jaren artsen van zijn kliniek naar specialistische ziekenhuizen en congressen over de hele wereld om kennis op te doen van de laatste medische technieken en inzichten. Hijzelf is na zijn artsen examen in Indonesië verder geschoold aan de Rijks Universiteit van Groningen (NL) tot Oncologisch Chirurg. Hij is nu tevens als docent verbonden aan de medische faculteit van de Universiteit van Surabaya.

Voor deskundigheidsbevordering van de oncologie verpleegkundigen in de kliniek heeft Ario Djatmiko aan Stichting Welzijn Projecten Indonesië (SWPI) gevraagd een plan te maken en dit uit te laten voeren. De invulling voor deze deskundigheidsbevordering zal vooral gaan over: ‘ het omgaan met protocollen, het schrijven van protocollen en het integreren in de standaard zorgprocedures’.

De Vereniging van Oncologie Verpleegkundigen in Utrecht (NL) heeft haar medewerking toegezegd en heeft een oproep geplaatst in het nieuwsblad van de Vereniging dat in aanvragen voor informatie en serieuze sollicitaties heeft geresulteerd.
De deskundigheidsbevordering heeft in 2006 plaatsgevonden.

 

In 2010 en 2011 is door dit nieuwe ziekenhuis hard gewerkt om de accreditatie tot stand te brengen, het ziekenhuis voldoet ruim aan alle gestelde normen.

In 2010 is op een privé feest in plaats van kado’s een bijdrage gevraagd voor RSS dit resulteerde in een donatie aan RSS van € 722,50  = Rp 8.536.000.

 

Vanaf juli 2006 is er jaarlijks een deskundigheidsbevordering traject onder leiding van Philomene Lenssen wat erg succesvol is, zozeer dat de belangrijkste universiteit van Surabaya, Air Langga, interesse heeft getoond om een samenwerking aan te gaan met een Hogeschool in Nederland om gezamenlijk een Verpleegkundige opleiding op te zetten naar Nederlands model, een MOU is gesloten en samenwerking vindt plaats.
Reach to Recovery Surabaya
Reach to Recovery Surabaya (RRS) is opgericht in 2005 en een door Rumah Sakit Onkologi Surabaya (RSOS) gefaciliteerde groep. De Indonesische Kanker Stichting in Jakarta werkt al sinds 1995 met speciale programma’s voor Reach to Recovery groepen wat voldoet aan de voorschriften van het International Union Against Cancer
SWPI ondersteunt waar mogelijk Reach to Recovery Surabaya o.a. door tasjes te verkopen via Nieuwe Ontwerpers.nl in Rotterdam, deze tasjes zijn gemaakt in Surabaya van Bh’s van ex patiënten van RSOS ism mode ontwerpers in Surabaya.
Reach to Recovery Surabaya ( RRS ) bestaat uit een groep ex patiënten en vrijwilligers die ondersteuning geeft op psychische en emotioneel vlak aan borstkanker patiënten en informatie geeft aan hun familie, vrienden en verzorgers zodat de patiënt een juiste beslissing kan nemen ten aanzien van de behandeling die zij moet ondergaan en gemotiveerd blijft gedurende de behandeling en erna om te streven naar een optimale kwaliteit van het leven.
Visie en Missie RRS
-* RRS wil met de hulp van vrijwilligers de beste informatie bron zijn voor de borstkanker patiënten, familie, vrienden en verzorgers in Surabaya en Oost Indonesië
-* Het geven van 1 op 1 ondersteuning op psyche en emotioneel gebied.
-* Het geven van de juiste informatie ism Rumah Sakit Onkologi Surabaya (RSOS) het Oncologisch Ziekenhuis Surabaya.
– * Het bevorderen van kennis en vaardigheden van de vrijwilligers om een zo effectief mogelijke ondersteuning te kunnen geven
– * Het promoten van borstkanker bewustwording
– * Het financieel ondersteunen van borstkanker patiënten die een behandeling en de gevolgen niet kunnen betalen.