Archief Kei Eilanden

Archief Kei Eilanden

Juli 2009  De door Raham Yam Tel ingezamelde goederen en een autoclaaf zijn op 3 pallets ingeladen in de container naar Ambon en zijn op Ambon gelijk doorgestuurd naar het ziekenhuis in Langgur op het eiland Kei – Kecil waar het rond 14 mei is aangekomen.
Stichting RahanYamTel zal verder zelf zorg dragen voor verdere verdeling.

Aanvulling September 2007, Het feit dat dit project nog op de website van SWPI staat geeft alleen maar aan de betrokkenheid dat er is bij SWPI om het concept projectvoorstel wat in 2005 is ontvangen ooit in enige vorm tot uitvoer te brengen.
Een ander verzoek van Mgr.Sol betreft het ondersteunen van de polikliniek/puskesmas St. Yusuph in Katlarat op het eiland Kei – Besar van Zr. Sarah Heatubun. Zij wilde graag een boot die dienst kan doen als een soort taxi. Omdat bijna alle dorpen aan de kust liggen is het op zich goed mogelijk voor gezondheidszorgwerkers om met een boot rond het eiland te varen en de dorpen te bezoeken. Op deze wijze kunnen zij meerdere spreekuren en dorpen per dag bereiken en gezondheidszorg voor iedereen beschikbaar
Voor dit project heeft SWPI in oktober 2007 de Stichting Rahan Yam-Tel bereid gevonden om het gehele project op zich te nemen. Stichting Rahan Yam-Tel is geheel verantwoordelijk voor de uitvoering. SWPI zal daar waar gewenst ondersteuning bieden.
Het eiland Kei Besar, is een lang en uitgestrekt eiland met wegen die slecht begaanbaar zijn met motorisch vervoer. Er is op de het eiland een ziekenhuis/polikliniek, maar deze is moeilijk bereikbaar voor eventuele patiënten die van de andere kant van het eiland moeten komen en verder is de beschikbare apparatuur beperkt.
Stichting Rahan Yam-Tel gaat zich inspannen voor verpleeg- en verzorgingsmiddelen voor de polikliniek/puskesmas en zal een inzamelingsactie starten voor de boot.
SWPI heeft de toezegging gedaan dat de ingezamelde goederen meegenomen zullen worden naar Ambon in de container met operatiekamer instrumentarium voor het Otto Kuijk ziekenhuis, een project van SWPI. Er is veel overleg om deze samenwerking succesvol te laten zijn.

 

2005: Stichting Welzijn Projecten Indonesië (SWPI) heeft een projectvoorstel in concept ontvangen betreffende Maluku Tenggara met het verzoek voor dit project financiële steun te verkrijgen.
Het gaat om de ontwikkeling van het rehabilitatiewerk in Maluku Tenggara, Kei Kecil en Kei Besar ofwel de Kleine en Grote Kei eilanden.Het is de bedoeling een centrum te openen op Kei Kecil nabij Tual.

Op een bevolking van meer dan 200.000 inwoners op de Kei eilanden zijn in een periode van 2 maanden (augustus – september 2005) meer dan 80 gehandicapte kinderen en enkele volwassenen geïdentificeerd waarbij de verwachting is dat dit nog zal uitlopen tot ver boven de 100. Vooruit lopend op het voorstel is er al een huis gehuurd door Bhakti Luhur, waar enkele zusters uit de Molukken zijn begonnen de kinderen van professionele zorg te voorzien. Het enthousiasme, de gedrevenheid, bij de zusters is groot, financiële steun is absoluut nodig.
In november 2005 is de locatie bezocht en heeft SWPI het verzoek gedaan het concept concreter in te vullen, zoals eigendomsrechten van de grond en de geschatte kosten. Het centrum is niet alleen bestemd om de kinderen van Kei Kecil te helpen maar tevens om de plaatselijke bevolking te oefenen om zelf voor hun gehandicapten op te komen. Van daaruit kunnen Kei Besar en andere omliggende eilanden worden geholpen, waar nog geen enkele voorziening voor gehandicapten is.