Archief Halmahera ism Yayasan

Archief Halmahera ism Yayasan Saloi

Vanaf maandag 28 oktober 2013 tot en met vrijdag 15 november heeft het cataract project op Halmahera in het ziekenhuis van de stad Weda plaats gevonden.

De voorbereidingen van dit project zijn in januari 2013 begonnen daags nadat SWPI was gevraagd door Yayasan Saloi en haar sponsor Weda Bay Nickel (WBN) om een gezondheidszorgproject te organiseren voor de bevolking van Centraal Halmahera in het kader van Corporate Social Responsibility (CSR)

SWPI was sinds 2009 in gesprek met Yayasan Saloi en WBN om gezamenlijk projecten op te zetten en in 2011 is een eerste bezoek gebracht aan Halmahera.

Na het hulpverzoek in januari is in mei 2013 een 2e bezoek gebracht aan Halmahera maar nu om met de lokale regering, de gezondheidsdienst, de ziekenhuis directie, Yayasan Saloi en WBN te praten over wensen en verwachtingen. Bij de keuze van wat voor operaties ging de voorkeur uit naar Cataract – Staaroperaties in de periode Oktober – November.

Door de goede contacten die SWPI heeft met SSVA – Stichting Stedenband Vlissingen Ambon Vlissingen werd via SSVA het eerste contact gelegd met Dr.Folkert Tegelberg oogarts te Goes, die vele van soortgelijke projecten medisch heeft begeleid in Nepal, Zambia, Kameroen, Burkina Faso en Indonesië.

Vervolgens maakten Dr. Kim van der Berg (algemeen arts), Andre van Urk (OK assistent), Ben de Lima ( technicus), Dr.Wim Theuvenet (plastisch chirurg) en John Pattipeilohy (organisatie) team Nederland compleet.

Via Folkert Tegelberg kwam SWPI in Jakarta in contact met Dr.Joe Wijaya, oogarts, die heel graag mee wilde doen in het project en hij stelde voor om ook 3 eigen teamleden mee te nemen t.w. Ibu Hindun Efiyani (optometrist), Ibu Martha Elisa en Ibu Yusni Yusniati de verpleegkundigen.

Joe Wijaya is een geweldige hulp geweest bij het leggen van contacten met leveranciers voor alle benodigde materialen van verbanden tot medicijnen en lenzen, de inkoop werd verder verzorgd door de inkoopafdeling van WBN in Jakarta.

Ook regelde hij bij Optik Tunggal een Topcon operatie microscoop, een autorefractie / karatometer en een non contact auto pneuno Tonometer, bij PT Surgika Alkesindo een Moller-Wendel operatie microscoop en bij Carl Zeiss PTE een Carel Zeiss Slitlamp. Al deze apparatuur is gratis ter beschikking gesteld, voor rekening van het project waren de transport kosten Java – Halmahera.

Dr. Joe stelde uit zijn eigen praktijk een biometrie apparaat, een manuaal lensmeter, een Statim2000 cassette autoclaaf en een trial lensset beschikbaar .

In soortgelijke projecten worden standaard lenzen gebruikt van 21.00 D nu waren we instaat door de beschikbare apparatuur om lenzen op maat te implanteren.

Ter voorbereiding op de uitvoering moest in het ziekenhuis Weda van alles worden geïmproviseerd met geweldige medewerking van de directie van het ziekenhuis die een lokale staf beschikbaar stelde, zoals verpleegkundigen en administratieve medewerkers.

Omdat er geen operatiekamers waren moesten die worden ingericht op kinderafdeling van het ziekenhuis, deze afdeling was beschikbaar voor de duur van het project.
In 2 patienten kamers werden operatiekamers ingericht, van de 3 kamers neonatologie werd 1 kamer sterilisatie en 2 kamers voor screening en biometrie.

Daarnaast 1 pre-operatiekamer met 6 bedden en post-operatiekamers met totaal 20 bedden, patienten moesten namelijk na de operatie 1 nacht in het ziekenhuis blijven voor de eerste post-operatie controle. Ook moest er een patienten inschrijving post en wachtkamers zijn.

Voordat met de operaties op maandag 4 november konden beginnen was er een officiële “launching” opening van het project met de vice-Regent en de parlement voorzitter van Centraal Halmahera en toespraken daarna brachten zij een bezoek aan de operatie kamers en zagen de wachtkamer al vol met patienten zitten.

Het resultaat:

Kim van der Berg heeft in 2 weken screening ruim 1050 patienten gescreend op 10 verschillende locaties op cataract/staar en Pterygium.

Zij heeft het uitgebreide gebied moeten bereizen met auto, boot en vliegtuig samen met medewerkers van de gezondheid dienst en stichting Saloi.

De Saloi medewerkers fungeerden ook vaak als vertaler voor Kim als Ben de Lima niet beschikbaar was.
Als apparatuur had Kim de beschikking over een portable Slitlamp en Tonometer speciaal gekocht voor het project. Zij verwees patienten door naar het ziekenhuis voor een 2e screening en een mogelijke operatie.

In het ziekenhuis in Weda hebben de chirurgen in 10 effectieve operatiedagen 268 chirurgische ingrepen uitgevoerd waarbij 212 nieuwe lenzen zijn geïmplanteerd, 38 Pterygium operaties en 18 andere kleine operaties.

Kennisoverdracht.

De lokale verpleegkundigen en artsen werden tijdens het project getraind  bij de 2e screening en biometrie in het Weda ziekenhuis, de sterilisatiekamer, in de pre-operatiekamer waar de lokale verdoving werd gegeven, de operatiekamers, als ook in de post-operatiekamer voor de belangrijke nazorg.

Met Indonesische OK verpleegkundigen in het team hadden we geen taal problemen bij kennisoverdracht, daarnaast kon Andre van Urk behoorlijk goed uit de voeten met Bahassa Indonesia, hij heeft dan ook het medisch woordenboek Indonesisch samengesteld.

Aan het einde van het project heeft Folkert Tegelberg nog een hoorcollege gegeven voor belangstellenden waarbij door middel van filmbeelden nog eens werd uitgelegd wat cataract/staar precies is en wat het team de aflopen weken heeft gedaan.

Wim Theuvenet heeft als plastisch chirurg en specialist op het gebied van Lepra enkele consulten gedaan.

Op de voorlaatste avond werd het gehele team samen met de toegevoegde teamleden van het Weda Ziekenhuis uitgenodigd door de Regent (Bupati) van Centraal Halmahera voor een diner.
In diverse toespraken werd dank uitgesproken voor het werk van het medisch team en dat het werd mogelijk gemaakt door WBN, Yayasan Saloi en diverse andere lokale sponsoren.

Evaluatie.

Op 13 december heeft een evaluatie plaatsgevonden op kantoor van de sponsor Weda Bay Nickel (WBN) in Jakarta.

Het projectbudget was met meer dan 60% was overschreden  door transportkosten, screening op locatie, patiëntenvervoer, het vervoer van de 2 geleende operatiemicroscopen van Java naar Halmahera en terug. WBN General Manager CSR, Pak Erry Kurniawan bedankte SWPI en het medisch team voor de effectieve en professionele wijze van werken.

Hij sprak de hoop uit, mede namens de regering van Centraal Halmahera, de Gezondheidsdienst en de directie van het Weda Ziekenhuis, dat SWPI in de naaste toekomst meerdere gezondheidszorg projecten zou willen organiseren, begeleiden en laten uitvoeren.

60% budget overschrijding is veel maar de patiënten moesten van ver komen, er waren geen voorzieningen, geen apparatuur. Maar 1 enkele patiënt operatie heeft maar $150,= gekost inclusief alle gemaakte kosten. De ingevlogen professionals hebben uiteraard geen salaris gekregen, zij hebben eigen vakantiedagen opgenomen om het project te kunnen doen.

SWPI heeft Yayasan Saloi en sponsor Weda Bay Nickel hartelijk bedankt voor de goede zorgen en de samenwerking met alle individuele medewerkers van Saloi en de CSR afdeling. Het heeft het team aan niets ontbroken.

 

 

Maart 2013 

2013 november zal een cataract project op Halmaheira RS Weda, plaatsvinden.

Het project is in enkele stadia onder te verdelen.

1. Voorbereidingen
2. Screening patiënten
3. Opereren/kennisoverdracht
4. Nacontrole/evaluatie

1. Voorbereiding
– programmaopzet
– samenstelling team
– materialen en instrumenten
– formaliteiten

Programmaopzet

Als je specialisten van ver invliegt wil je hun tijd zo effectief mogelijk benutten. Het gaat er uiteindelijk om patiënten die blind zijn weer te laten zien hoe meer patiënten je helpt des te beter. De oogartsen doen alles pro Deo en geven 14 dagen vrije tijd aan Halmahera dan is opereren hoofdzaak, kennisoverdracht minstens zo belangrijk maar dat valt te combineren met opereren.
In de week voorafgaande van de aankomst van de 2 oogartsen zal een screeningsarts patiënten op locatie bezoeken.

Teamsamenstelling:

2 oogartsen die de oogoperaties zullen uitvoeren, dr. Tegelberg uit Nederland en dr. Wijaya uit Jakarta.
1 screeningsarts, dr. van der Berg.
1 technicus.
3 OK assistenten, waarvan 2 uit Indonesië.

Lokale verpleegkundigen en geïnteresseerden worden nadrukkelijk uitgenodigd mee te helpen in het project.

Materialen en instrumenten

Operatiemicroscopen zullen worden meegebracht vanuit Nederland.
Portable screening instrumenten en materialen zullen in Indonesië worden gekocht, bij Rimatara Jakarta, Sight for Live, Paul Bos heeft inmiddels offertes uitgebracht.

(Ingreep kan normaal gesproken in dagbehandeling) als patiënten van ver bij familie in de buurt van ziekenhuis kunnen “logeren” is ziekenhuis bed niet nodig bedden in ziekenhuis dienen dus als zgn. Hotelfunctie.

Formaliteiten

Uitnodigingsbrief
Registratie patiënten
Operatieverslag
Invoer instrumenten/microscoop
Evaluatie

2 Screening patiënten.

Projectduur 3 weken.
3 weken screening
2 weken door 2 artsen opereren

3 Opereren/kennisoverdracht

Kennisoverdracht aan de verpleegkundigen zal door Indonesische specialistische verpleegkundigen in de oogheelkunde worden gedaan.

Ook zal kennisoverdracht op het gebied van technisch onderhoud worden gegeven voor wat betreft apparatuur (sterilisatie, microscoop etc.).

Tijdens het operatieprogramma loopt tegelijkertijd het postoperatieve controle programma en screening.
Dit wordt verzorgd door Nederlandse screeningsarts in samenwerking met de lokale (algemeen) arts. Postoperatieve controle van patiënten is na 1 dag/1 week/1 maand.

Patiënten van ver worden collectief vervoerd 1dag voorafgaande naar het ziekenhuis in de stad Weda. En blijven na operatie nog 1 dag ivm 24 uurs post operatieve  controle.

4  Nacontrole

1 Week controle gebeurd op locatie door mobiel team. Na de derde projectweek zullen de postoperatieve controles worden uitgevoerd door locale artsen en verpleegkundigen die gedurende de 3 weken hebben meegewerkt en zijn opgeleid om dit werk te doen.

 

terug naar boven