Archief Bandung, Kubca Samakta

Archief Bandung, Kubca Samakta 

Deze in 1999 opgerichte Indonesische non – profit organisatie opgericht door Ibu Diana Nurmas en stelt zich ten doel personen met een handicap en in het bijzonder doven en slechthorende jongeren te scholen, zodat zij een onafhankelijk en volwaardig bestaan kunnen opbouwen.

Bij Kubca Samakta gevestigd in Lembang bij Bandung worden vaardigheidstrainingen gegeven en kunnen de deelnemers werkervaring opdoen op het gebied van kunstnijverheid.

Doel van Stichting Welzijn Projecten Indonesië (SWPI) is dit doveninstituut in Bandung te ondersteunen in het vinden van afzetgebieden van haar kunstnijverheid. Er wordt o.a. keramiek gemaakt, dat volgens kenners in Nederland van een uitzonderlijke goede kwaliteit is door de voorhanden zijnde natuurlijke basismiddelen.

 

2011 In december weer in Bandung Lembang geweest.
In de eerste plaats om de komst van Dick van der Vlies en Henk Koers voor een mode project in juli 2012 voor te bespreken. Dick en Henk wilden in iedergeval de jongeren die zij in 2010 hadden opgeleid ontmoeten. Ibu Diana had inmiddels ook contacten met een universiteit in Bandung die interesse zou hebben om mee te doen, de vorm waarin moet nog iol met Dick en Henk uitgewerkt worden zolang de jongeren met een hoorprobleem maar centraal staan.
Alle andere kunstnijverheid activiteiten valt of staat met goede trainers, enkele dove trainers die door Kubca Samakta zijn opgeleid zijn vertrokken en voor zichzelf begonnen. Dit is natuurlijk ook de bedoeling maar je staat wel weer gelijk aan het begin van het proces.
Door de unieke locatie is de interesse voor Kubca Samakta groot, management blijft een speerpunt. In 2011 is hard gewerkt aan het opzetten van de Bed&Breakfast, er komen nu regelmatig gasten uit Jakarta, de kamers zijn nu ook voorzien van koelkast, televisie en op alle kamers is een internetverbinding. Een enkele sterren hotel in de naaste omgeving verwijst door en/of boekt kamers als het hotel zelf vol is. Het gevolg hiervan is dat de jongeren leren in ‘Hotel Housekeeping’ te werken waardoor zij ook in de vele sterrenhotels in Bandung een zelfstandige baan zouden kunnen gaan vinden.

 

Het jaar 2010 is in de samenwerking met Kubca-Samakta een intensief en een erg succesvol jaar geweest en zijn er 2 bezoeken gebracht aan Kubca-Samakta in mei en december.
In mei 2010 in Bandung samen met Ibu Diana voor bereidingen getroffen om de Mode training van Dick van der Vlies en Henk Koers organisatorisch voor te bereiden.
Ook hebben verkennende gesprekken plaats gevonden met Emma Kwee van Punchline en Vincent Wolfard van Initial Design die op verzoek van Gerard Nass van Z-Net Nijmegen bij Kubca-Samakta zijn komen praten over de mogelijkheid om jonge mensen te training in webdesign.
Om met de mode training te beginnen, Dick en Henk zijn eind juni voor eigen rekening naar Indonesië gevlogen voor 4 weken. Onder familie, vrienden en kennissen hadden zij, zoals zij dat zeggen een bedelbrief uit gestuurd om materiaal te kunnen kopen.
Vrijwel onmiddellijk na aankomst zijn ze inkopen gaan doen zoals paspoppen, strijkplanken, strijkijzers en 2 naaimachines, het klein materiaal hadden ze meegenomen vanuit Nederland.
Het lesgeven kon beginnen en stond in het teken van mode zien en tekenen, patroon maken en het vervaardigen van eigen ontwerpen. Met als klap op de vuurpijl een groot aangekondigde Mode show met de studenten als mannequin
Deze training is een heel groot succes geworden dat hopelijk een vervolg gaat krijgen in 2011, collegae van Dick en Henk zijn zo enthousiast door de verhalen van hen dat die zeiden, ‘ dit willen wij ook doen’, in overleg met Dick en Henk gaan we kijken hoe een vervolg op basis van de nu aangeleverde kennis kan worden voortgezet.
Gezegd moet worden dat Kubca-Samakta ( Ibu Diana) een geweldige gastvrouw was, zij zorgde ervoor dat Dick en Henk niets te kort kwam, een meer dan keurige kamer hadden en werden er ook uitstapjes gemaakt, wat de bijdrage was in het project van Kubca-Samakta.
De ontmoeting in Bandung mei 2010 met Emma Kwee van Punchline, Groningen en Vincent Wolfard van Initial Design, Bandung had in de eerste instantie tot doel om een webdesign training op te zetten voor de dove deelnemers bij Kubca-Samakta zoals dat was besproken met Gerard Nass van Z-Net Nijmegen.
Na het zien van het project waren Emma en Vincent erg enthousiast en heeft Vincent een begroting gemaakt en Gerard is sponsors gaan zoeken maar een toezegging bleek achteraf toch niet door te gaan.
Nadat Gerard Nass in oktober 2010 zelf ook in Bandung is gaan kijken hebben Vincent en Gerard besloten toch maar te beginnen in een uitgeklede versie voor eigengeld, zij wilde Kubca niet teleurstellen. Op dit moment worden 2 dove en 2 horende door een docent van Vincent’s bureau Initial Designopgeleid aan de hand van een ontwerp maken voor een website voor Kubca-Samakta. Dit is de eerste stap in Train de Trainer.
Verder zorgt Vincent dat Kubca-Samakta aandacht krijgt op het door zijn bureau ontworpen website www.latitudes.nugericht op Azië en expats.

 

Tot december 2009, heeft men in Bandung niet stil gezeten er is veel aan nieuwbouw gedaan, lesruimte om les te kunnen geven in kunstnijverheid, maar ook voor een opleiding schoonheidspecialiste, dit is niet onbelangrijk omdat hier klanten kunnen komen voor een behandeling waarmee Kubca Samakta geld kan genereren om te kunnen overleven en om niet alleen van derden afhankelijk te zijn.
Daarnaast is ook een Bed & Breakfast gebouwd waar jongeren een training moeten gaan krijgen waarmee zij later in het hotels in de huishouding en roomservice kunnen werken.
Bij mijn bezoek in december 2009 aan Kubca Samakta heeft de directeur Ibu Diana, SWPI gevraagd te helpen bij het opzetten van leertrajecten op het gebied van mode en design, automatisering (Windows programma’s en website bouw) en keramiek waar het voornamelijk gaat om idee ontwikkeling.
Vervolgens vroeg ze hulp voor de Bed & Breakfast om een goed bedrijfsplan te maken maar ook te helpen bij het ontwikkelen van een toeristisch programma voor de gasten en dit alles ook te koppelen aan een leertraject voor de jongeren
Maar niet in de laatste plaats vroeg Ibu Diana hulp bij de re-integratie van deze jongeren in het arbeidsleven van alledag.
Bij terugkomst uit Indonesië hebben Henk Koers en Dick van der Vlies toegezegd in juli 2010 als vrijwilligers naar Bandung te gaan om die maand les te geven.
Henk is van huis uit kleermaker maar ook talentscout en coach van de NieuweOntwerpers.nl en Dick is werkzaam als hoofddocent modedesign aan de Rotterdamse Mode Academie Artemis.
Er zijn contacten gelegd met een re-integratie coach en is er interesse getoond door een Nederlands bedrijf om de automatisering trajecten op te pakken en gaat dit mogelijk doen in samenwerking met hun Indonesische partner.
Voor de nieuwe ideeën van keramiek ontwerpen en Bed & Breakfast is SWPI nog zoekende naar de juiste personen die als vrijwilliger hun eigen tijd, geld en energie willen inzetten. Kubca Samakta zal zorgen dat u een fantastische tijd zult hebben, een goed onderkomen en veel dankbaarheid. www.guesthousesamakta.com

 

In 2005, nadat het eerste contact was gelegd heeft SWPI mogelijke afzetgebieden voor de vervaardigde kunstnijverheid in kaart gebracht en heeft het de samenwerking geen spectaculaire projecten opgeleverd.

www.guesthousesamakta.com

 

terug naar boven