Archief Ambon, Mgr. A.P.C. Sol

Archief Ambon, Mgr. A.P.C. Sol

mgr Sol naast auto

mgr Sol met kinderen op groepsfoto

2006:

Mgr. A.P.C. Sol, emeritus bisschop van Amboina ( de Molukken), heeft tijdens een bezoek van SWPI aan Ambon in juni 2006, SWPI verzocht hem te helpen bij diverse projecten die bij hem zijn ingediend voor ondersteuning.
Uit de door Mgr. Sol ontvangen verzoeken heeft SWPI er 5 gekozen, die hierna kort zullen worden beschreven.

1 Ambon:
Het oude Otto Kuijk Ziekenhuis in Ambon stad, dat tijdens de onlusten beginnende in januari 1999 eerst door alle geloofsgroepen als neutraal terrein werd beschouwd omdat iedereen er zijn gezondheidszorg kon krijgen, is in 2000 toch totaal verwoest en kon niet meer op de zelfde plaats herbouwd worden.
Nu staat het herbouwde ziekenhuis in Passo en zet het haar oude traditie voort van een algemeen ziekenhuis.
Het probleem is dat er een groot gebrek is aan apparatuur, SWPI  inventariseert nu wat voor apparatuur dringend noodzakelijk is en zal een plan maken hoe deze wens te vervullen.

2 Tanimbar:

In Saumlaki is er grote behoefte aan uitbreiding van een middelbare school met een praktijklokaal met tafels en stoelen, computers en een bibliotheek, in Nederland is de school te vergelijken met een Mavo – MBO, Praktijkleerschool / Huishoudschool,  Deze school voorziet in een grote behoefte voor zowel Tanimbar als andere omringende eilanden.
Het gaat hier om een in 2005 opgesteld verzoek dat is gecalculeerd op Rp 165.000.000 ofwel 16.500 EURO
3 Buru:
Het eiland Buru is groot maar heeft een slechte infrastructuur, ouders van de huidige generatie kinderen hebben zelf nauwelijks of geen onderwijs genoten. Omdat er wel scholen zijn in het dorp Wailo, een lagere school en een 3 jarige middelbare school, maar slecht bereikbaar, heeft de katholieke kerk een Asrama (kosthuis) gebouwd waar ongeveer 40 kinderen door de week wonen. De afspraak was dat de ouders van deze kinderen, zelf een bijdrage zouden leveren aan het levensonderhoud van de kinderen. Dit blijkt niet mogelijk te zijn door de grote armoede en de slechte bereikbaarheid door de slechte wegen.
De leiding van deze Asrama (kosthuis) wil daarom dat de leerlingen zoveel mogelijk zelf in hun voeding voorzien door zelf een ‘school’ tuin te bewerken. De benodigde tuingrond is geen probleem op het dun bevolkte eiland Buru maar wel het gereedschap om het werk buiten schooltijd te kunnen doen een minitractor (handtractor) is daarom zeer gewenst.
De prijs van een minitractor is Rp 17.500.000 ofwel een 1750, – EURO en is plaatselijk te koop.
4 Kei Besar:
Het eiland Kei Besar, is een lang en uitgestrekt eiland met wegen die slecht begaanbaar met motorisch vervoer. Er is op de het eiland een ziekenhuis en een polikliniek maar moeilijk bereikbaar voor eventuele patiënten.
Omdat bijna alle dorpen aan de kust liggen is het mogelijk voor de gezondheidszorg werkers met een boot het eiland rond te varen en de dorpen te laten bezoeken, op deze wijze kunnen zij meerdere spreekuren en dorpen per dag bezoeken. Zo wordt gezondheidszorg voor iedereen beschikbaar.
In februari 2005 is er geïnformeerd naar de kosten, een boot met buitenboord motor Rp 20.000.000 ofwel een 2000, – EURO.
De boot moet ingericht worden met waterdichte plastiek kisten om materiaal te kunnen vervoeren maar ook reddingsvesten. De totale kosten zal ongeveer 2500, – EURO zijn.
Als 5e verzoek,
had Mgr. Sol aan SWPI,  om een oplossing te zoeken voor de maandelijkse ondersteuning die hij doet van Rp 5.000.000 ofwel 500, – EURO per maand aan een project op Kei Kecil van Bahkti Luhur ten behoeve van meer dan 80 gehandicapte kinderen en hun begeleiders, hij kan dit doen omdat zij familie vrienden en vaste donateurs hem daartoe instaat stellen. echter het geld moet hij nu korten op de projecten die nu ook al ondersteuning van hem krijgen.